Boek GOD 9.0

De spirituele kansen van het Christendom

Wij lazen met YOT een fantastisch boek dat ons als organisatie veel leert en helpt om de spirituele diversiteit in de samenleving en in ons team te begrijpen.

Het boek GOD 9.0. biedt een helder kader om jouw eigen spirituele groei te zien én begripvol om te gaan met de verschillen die je opmerkt in de benadering van geloof en christendom in jouw organisatie, school, pastorale werkgroep, bisdom, de samenleving.

Drie Duitse auteurs die gecertificeerd Spiral Dynamics-therapeuten zijn maar ook theologen met ruime pastorale ervaring, schreven het boek Gott 9.0. Daarin wordt de integrale psychologie van Ken Wilber en de kleurenspiraal van Clare Graves toegepast op de ontwikkeling van godsbeelden, geloof en spiritualiteit.

GOD 9.0 is te koop bij YOT voor € 23,50. Kom langs In de Nieuwe Pastorie (Stalijzerstraat 19 te Brugge T 050 33 68 18) en vraag naar Antoon of bestel hier het boek.

Vanaf een bestelling van 10 ex. is er een korting van 15 %.

Gebonden, 288 blz. Vertaald in 2017, 4de druk oktober 2019. Uitgave in eigen beheer van de vertaler.

Geen ISBN nummer.

Piet van Veldhuizen

Dit schrijft de Nederlandse vertaler Piet van Veldhuizen: “Het boek heeft mijzelf zeer geholpen om mijn plek te bepalen, als een soort soloreligieuze zoeker die toch een fulltime baan in de kerk heeft als predikant. Het heeft me ook geholpen om ontspannen om te gaan met het feit dat elk spiritueel afdak (zoals de kerk) slechts een halteplaats is, die gevonden maar ook weer losgelaten kan worden. Zonder haltes geen verkeer, maar een halte moet niet de ambitie hebben om een woonhuis of rusthuis te worden.”

Piet van Veldhuizen werkte mee aan een vierdelige podcast over het boek. Beluister deze hier.

Meer over de inhoud van het boek

Het lijkt ons belangrijk dat wie vandaag met theologie, spiritualiteit en geloof bezig is, dit ook kan verbinden met andere disciplines zoals filosofie, antropologie, psychologie. Dit gebeurt in dit boek.

GOD 9.0. helpt jou om opmerkingen die je rondom jou hoort te kaderen en er waarderend naar te kijken:

“Greta Thunberg zien als een bijbelse profeet; dat gaat me net iets te ver.”

"Christen zijn betekent toch dat je je verbindt met een gemeenschap."

“Ik ben niet tegen een petitie van Amnesty, maar moet dat op zondag ?”

“Bij het lezen van de bijbelse teksten van een wraaknemende God haak ik af.”

“Het lijkt me dat het hier alleen de liturgie is die telt!”

"In essentie gaat het toch om meer verbinding tussen mensen

in een wereld waar het goed is om te leven voor iedereen."

Lees hier een recensie van het boek van de redactie van nieuwwij.nl

Lees hier een recensie van het boek van de redactie van Kerknet. 

Doe alvast de zelftest uit het boek in word en pdf.

"Dit opmerkelijke boek is al een aantal jaren populair in het Duitse taalgebied, waar het ook verschenen is. De auteurs hebben ieder voor zich, vanuit een Lutherse achtergrond, hun sporen al eerder verdiend met tal van boeken en publicaties op het gebied van religie, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. ‘God 9.0’ is nu door theoloog Piet van Veldhuizen vertaald in het Nederlands Eerder verscheen op Nieuw Wij een interview met hem."  Dirk van de Glind,  8 november 2018

Op de achterflap wordt de lezer een aantal beloften gedaan: “Dit boek stelt je in staat om op een geheel nieuwe manier over God te spreken; het christendom integraal te benaderen; het onderscheid te zien tussen ‘purperen’, ‘blauwe’ en ‘groene’ Godsbeelden; inzicht te krijgen in het doel van je eigen spirituele reis.” Samen met de titel verraadt dit soort targetgerichte beloften een Amerikaanse achtergrond die bepaalde lezers aan zal spreken en bij andere argwaan en misschien zelfs irritatie zal wekken. Het aardige is dat dit boek ook inzichtelijk maakt waar zowel instemming als ergernis hun oorsprong vinden, zeker daar waar het gaat om overtuigingen en wijzen van in het leven staan.

In hun inleiding leggen de auteurs hun kaarten op tafel. Ze maken gebruik van het werk van onder meer Clare Graves en Ken Wilber. Dat ze daarbij vermelden dat deze denkers op hun beurt gebruik hebben gemaakt van de inzichten van velen die hen voorgingen, is op zichzelf een illustratie van wat ze te zeggen hebben: de ontwikkeling van ieder individu, van iedere samenleving en van de mensheid als geheel, voltrekt zich in opeenvolgende fases. Groei en ontwikkeling worden gestimuleerd door inzicht in deze fases. Inzicht in deze fases kan bereikt en verdiept worden door reflectie en zelfreflectie. Het zorgvuldig in kaart brengen van deze fases is daartoe een belangrijk hulpmiddel en dit boek doet dat met verve.

Belangrijk is dat de auteurs niet toegeven aan de verleiding hun systematisering als uniek en absoluut te verkopen. Terecht stellen ze dat er talrijke schema’s van groei en karakters zijn ontwikkeld, zoals de behoeftenpiramide van Maslow, en de typeringen volgens het Enneagram waar ze zich reeds vele jaren mee bezig houden. Daarbij geven ze aan dat iedere schematisering niet alleen zijn eigen mogelijkheden en voordelen, maar ook zijn eigen beperkingen en voorlopigheid heeft – hetgeen met de grondgedachte van menselijke ontwikkeling een natuurlijk en principieel gegeven is. Dat ze er voor gekozen hebben na acht duidelijk omschreven fases, de fase ‘God 9.0’ niet in te vullen maar open te laten, en er vanuit gaan dat er nog meerdere fases in het verschiet liggen waarvan we nu nog geen idee (kunnen) hebben, is dan ook consequent en bovendien hoopvol en uitnodigend. Wat in de toekomst ligt kan slechts vermoed worden.

GOD 9.0 inspireert. Kijk hier wat er verder gebeurt rond dit boek.