OPERATIE MOZES

In 2019 maakte YOT tijd en ruimte voor een reflectie over haar werking: Operatie Mozes. Vertrekkend van onze missie en visie (2014), legden we onze strategische doelen vast voor de periode 2020-2025. Dit onderzoek gebeurde via een breed extern en intern overleg. Het proces, dat nog steeds nazindert, werd begeleid door Tweeperenboom en was mogelijk met de financiële steun van Stichting Oever.

Bij elk strategisch doel formuleerden we actiepunten die zelf nog in beweging zijn en soms ingehaald worden door de tijd. Daarom geven we hier alleen de vijf strategische doelen weer; het belangrijkste resultaat van Operatie Mozes. De eerste drie inhoudelijke doelen worden ondersteund door de laatste twee; maar deze blijken wel meer te zijn dan louter instrument: ze tonen een ingesteldheid die we verder willen ontdekken en waarmaken.

YOT HERWAARDEERT [strategisch doel 1]

De Magdalenasite met kerk en voormalige pastorie worden door nieuwe architecturale ingrepen verbouwd en geherwaardeerd tot inspirerende zones van zin in de stadscontext: het kerkgebouw als een unieke, publieke, open en gastvrije ruimte.

Wat bedoelt YOT ?

Zie hoe het wereldnieuws een kerkgebouw herwaardeert als een ‘verwijzer’

Bekijk hoe de vloer van een sporthal werkt. En dat het mogelijk is zo te sporten.

YOT INSPIREERT [strategisch doel 2]

YOT is een oefenplek bij de grote levensvragen en grote levensmomenten. Mensen en gemeenschappen inspireren elkaar door ervaringen te delen en in dialoog te gaan met elkaar, de hedendaagse cultuur en het christelijk erfgoed.

Dit gebeurt door onze publiekswerking, een inspirerend vormingsaanbod en het scheppen van een werkplaats voor vitale geloofsgemeenschappen en rituelen.

Wat bedoelt YOT ?

Zie hoe Patti Smith inspireert - zij bezingt een bekend visioen en toont de kracht van samen zingen in  ‘people have the power’

Bedenkt waarom Lego het meest bekende speelgoed is.

YOT VERBEELDT [strategisch doel 3]

YOT zet bijzonder in op de kracht van het verbeelden. Dit toont zich in het creatief werken met de rijkdom van verschillende expressievormen: woorden en verhalen, beelden en films, opstellingen en architecturale ingrepen. Het beeld als vindplaats van betekenis, dialoogpartner én ‘tegenover’ brengt evenwicht bij de cognitief-analytische benadering van het leven.  Het beeldend denken brengt nuance en gelaagdheid.

Wat bedoelt YOT ?

Zie hoe Sylvain De Bleeckere verbeeldt: hij getuigt over de bio-scoop, de scoop op het leven als een laboratorium. En God als een witte vlek.

Bekijk de trailer van Girl en merk het verband op met een uitspraak van Martine Tanghe.

YOT VERBREEDT [strategisch doel 4]

YOT verbreedt haar werking van vrijwilliger tot bestuurder en zet in op expertise en focus. Zo worden we een frisse, lichte en democratische organisatie.  De verbreding gebeurt zowel binnen de organisatie als naar buiten: we werken aan de eigen organisatiecultuur maar ook aan verdere verbinding met het stadsweefsel en (internationale) partnerships.

Wat bedoelt YOT ?

Zie hoe Frederick Laloux verbreedt: hij schets de basisinzichten van nieuwe, toekomstgerichte organisatievormen.

Bekijk hoe een zwerm spreeuwen zich organiseert.

YOT ONDERNEEMT [strategisch doel 5]

YOT diversifieert haar financiële inkomsten door nieuwe tijdelijke, projectmatige én structurele financieringsbronnen aan te boren en haar rechtsvorm waar nodig aan te passen. Ecclesiopreneurship gebeurt met zin voor berekende risico’s, aanvaarden van mogelijke mislukkingen en een onderzoekende houding.

Wat bedoelt YOT ?

Zie hoe Kahaila café onderneemt: een fresh expression of church in Brick Lane, London.

Bekijk hoe Florian Sobetzo in Aachen (Dl) werkt.