Voedsel voor de ziel, het hoofd en het hart.

De Babelateliers-nieuwe-stijl gingen in het voorjaar van 2022 van start met vier avonden waar we cirkelden rond de twee recent geplaatste Tantalus-kunstwerken van Piet Peere in de Magdalenakerk.

Meer info over het Babelatelier vind je hier.

De Magdalenakerk-bij-avond is de belevingsruimte voor reflectie en meditatie. Elke bijeenkomst stond op zichzelf en behandelde een invalshoek van het kunstwerk. Je hoefde dus niet de volledige reeks te volgen.

Op de avond zelf verwelkomden we ook nog externe begeleiders voor de reflecties (hoofd) én meditaties en overwegingen (hart). Elke avond was er dus een externe, inhoudelijke input door een expert, was er ruimte voor uitwisseling en dialoog én voorzagen we ook een meditatief/bezinnend gedeelte.

De Apocalyps

De eerste avond staan we stil bij het hedendaagse levensgevoel: we zijn met deze wereld in een Apocalyps beland. We maken ruim tijd om het kunstwerk tot ons te laten doordringen. Er is een korte uitwisseling van ervaringen. We ontdekken wat het boek Apocalyps ons meegeeft over de crisis als ontsluiering en doorgang en wisselen daarover van gedachten.

Met Jean Bastiaens [bijbelkenner], Koen Dekorte [coördinator YOT]


Lees hier een reflectie op de avond door Sunity.

Kom tot wijsheid


De tweede avond confronteren we ons met de tekst op de rots bij het kunstwerk. De tekst weerklinkt in de kerkruimte. We laten de verwarring over de tekst bezinken. Een meditatie neemt ons mee in en voorbij de tekst. Jean-Paul Vermassen trekt ons denken open en geeft een inhoudelijke input.

Met Jean-Paul Vermassen [medewerker Emaüs, Aalst], André Nuytemans [psycholoog] en Adrie Oosterling [cabaretier]

 

Lees hier een reflectie op de avond door Sunity. 

Christus en Tantalus

De derde avond onderzoeken we het verschil en de gelijkenis tussen de Tantalus en de Christus. Classicus Geert Van Coillie neemt ons mee in zijn onderzoek. Onze aandacht gaat naar de monumentale houtskooltekening. Hoe verhouden de Tantalus en de Christus zich tot elkaar? Hoe kan het oude verrijzenisbeeld opengebroken worden? In een meditatief/creatief moment zoeken we naar een antwoord.

Met Geert Van Coillie [classicus en publicist], Tommy Vandendriessche [docent platische kunsten], Koen Dekorte [coördinator YOT]

Meer info over de lezing van Geert van Coillie en de spreker.

Omdenken en hoop

De vierde avond zoeken we wegen van zin. Waar vinden we perspectief, omdenken en hoop? En wat betekent ‘hoop’ dan?  We starten met een sterk Bijbelverhaal en laten ons inspireren om zo een weg te vinden uit de kluwen van radeloosheid. We poneren een statement: ‘Ik kan mij vergissen.’ Terug is er een meditatief moment. Zijn we veranderd? Is onze blik nu anders?

Met Jean Bastiaens [directeur Bijbelhuis en bijbelexpert], Eline Van Steenkiste [stafmedewerker YOT], Inge Zutterman [zangeres].

Praktisch

Locatie: Magdalenakerk, Schaarstraat te Brugge

Wanneer:
o   De Apocalyps. Maandag 21 maart om 20 uur
o   Kom tot wijsheid. Donderdag 21 april om 20 uur
o   Christus en Tantalus. Dinsdag 17 mei om 20 uur
o   Omdenken en hoop. Maandag 13 juni om 20 uur

Toegang: 12 €. - alles inbegrepen: drankje, nodige materialen, … 
De toegangsprijs mag geen belemmering voor deelname zijn; spreek ons aan voor een verminderd tarief (4 €)

Deuren open om 19.45 uur.
Geldende covid richtlijnen van het moment.
Geen inschrijving vooraf vereist.

Het Babelatelier is een initiatief van YOT. Het concept voor deze reeks is bedacht door Jean Bastiaens, Eline Van Steenkiste, Renata Deloof, Gudrun Theuninck, André Nuytemans en Koen Dekorte.