Het Babelatelier: Voor iedereen die los van elk geloof zijn eigen denken wil doorbreken, verruimen en confronteren met eeuwenoude traditie.

Een Babelatelier?

De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van de menselijke beschaving. Voor mensen van vandaag kan het Bijbelse geloofsverhaal een waardevolle inspiratiebron zijn bij de zoektocht naar een zinvol en gedragen leven. De Bijbel houdt een spiegel voor, daagt uit, biedt wijsheid en inzicht, schenkt troost, hoop en liefde. In het Bab(b)elatelier gaan we met elkaar aan de babbel over de Bijbel. Zo ontstoffen we de oude grondteksten. Om onze denkkaders en patronen te doorbreken, om helderder te zien, anders te horen, iets nieuws te ervaren. Het atelier is een werkplek waar we ons denken, voelen en doen samenleggen. Het Babelatelier is een initiatief van YOT vzw i.s.m. Motief vzw.

Om de Bijbel in onze hedendaagse context te vertalen,  nodigen we externe sprekers uit, die vanuit hun eigen achtergrond (filosofie, psychologie, kunst,...) een bijdrage leveren aan de avond.  

Babelatelier-nieuwe-stijl

Geïnspireerd door het boek God 9.0., bedachten we dat we in de Babelateliers meer ruimte willen maken voor beleving en verinnerlijking. Niet enkel het hoofd komt aan bod, maar ook hart en buik worden aangesproken.

Afgelopen jaar organiseerden we vier tastgesprekken, omdat waarheid ontstaat in dialoog. We kozen ervoor om te werken rond de twee impressionante nieuwe kunstwerken in de Magdalenakerk; twee Tantalusfiguren. Meer info over de kunstwerken?

Meer info over het afgelopen Babelatelier 2022? De Tantaluskwestie. Voedsel voor de ziel, het hoofd en het hart.

In het Babelatelier van 2023 zoomen we in op onze godsbeelden. Lees hier meer.