Het Babelatelier: Voor iedereen die los van elk geloof zijn eigen denken wil doorbreken, verruimen en confronteren met eeuwenoude traditie.

Een Babelatelier?

De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van de menselijke beschaving. Voor mensen van vandaag kan het Bijbelse geloofsverhaal een waardevolle inspiratiebron zijn bij de zoektocht naar een zinvol en gedragen leven. De Bijbel houdt een spiegel voor, daagt uit, biedt wijsheid en inzicht, schenkt troost, hoop en liefde. In het Bab(b)elatelier gaan we met elkaar aan de babbel over de Bijbel. Zo ontstoffen we de oude grondteksten. Om onze denkkaders en patronen te doorbreken, om helderder te zien, anders te horen, iets nieuws te ervaren. Het atelier is een werkplek waar we ons denken, voelen en doen samenleggen. Het Babelatelier is een initiatief van YOT vzw i.s.m. Motief vzw.

Om de Bijbel in onze hedendaagse context te vertalen,  nodigen we externe sprekers uit, die vanuit hun eigen achtergrond (filosofie, psychologie, kunst,...) een bijdrage leveren aan de avond.  

Babelatelier-nieuwe-stijl

Geïnspireerd door het boek God 9.0., bedachten we dat we in de Babelateliers meer ruimte willen maken voor beleving en verinnerlijking. Niet enkel het hoofd komt aan bod, maar ook hart en buik worden aangesproken op deze avonden.

Waarheid ontstaat in dialoog. Het afgelopen Babelatelier "En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?" nodigden we inspirerende sprekers uit die getuigden over de plek die spiritualiteit innam in hun leven en het beeld dat zij vormen van "God". Verschillende kunstvormen namen ons op een andere manier mee in hun verhaal. Nadien was er telkens tijd voor vragen en reflectie. Lees hier meer over dit Babelatelier.

Bart Stouten gaf alvast een prachtige feedback: "Niets dan groot respect voor wat jullie doen en hoé jullie het doen. Er is een grote behoefte aan zulke initiatieven.
De herinnering aan het Babelatelier sla ik op in de kluis van mijn warme genegenheid.”