Het Babelatelier: Voor iedereen die los van elk geloof zijn eigen denken wil doorbreken, verruimen en confronteren met eeuwenoude traditie.

Een Babelatelier?

In het Bab(b)elatelier gaan we met elkaar aan de babbel over thema's zoals zingeving, religie, filosofie, bewustzijnsontwikkeling, samenleving, ethiek, kunst,... Om onze denkkaders en patronen te doorbreken, om helderder te zien, anders te horen, iets nieuws te ervaren. Het atelier is een werkplek waar we ons denken, voelen en doen samenleggen. Het Babelatelier is een initiatief van YOT vzw i.s.m. Motief vzw.

Om breder te kijken, nodigen we externe sprekers uit die vanuit hun eigen achtergrond (filosofie, psychologie, kunst,...) een bijdrage leveren aan de avond.  

Babelatelier 2024: En wat met al die toekomst?

Dit jaar richten we ons op de toekomst en de levenshouding die nodig is om realistisch én hoopvol in die toekomst te gaan staan, eraan mee te denken en werken.

Meer weten? 

Vorig jaar getuigden vijf sprekers van hun spiritualiteit en hoe die ingebed is in hun leven. 

Bart Stouten gaf alvast een prachtige feedback: "Niets dan groot respect voor wat jullie doen en hoé jullie het doen. Er is een grote behoefte aan zulke initiatieven.
De herinnering aan het Babelatelier sla ik op in de kluis van mijn warme genegenheid.”