Vijf interactieve avonden waarop sprekers getuigen over hun visie en levenshouding om de toekomst veerkrachtig en hoopvol tegemoet te gaan.

Data: ma 15/4, ma 29/4, ma 13/5, di 21/5, ma 3/6,  telkens van 19.30 tot 21.30 uur in Madeleine in Brugge (H. Magdalenakerk).

Bekijk hier de poster

En wat met al die toekomst?

Als je de kerk van ‘Madeleine in Brugge’ binnengaat, dan zie je het staan in grote witte letters:

“What are we going to do with all this future?”

Wat gaan we doen met al die toekomst?

Veel bezoekers worden erdoor geraakt en houden even halt.
Want inderdaad, de toekomst houdt ons bezig. Zij komt naar ons toe als de grote onbekende.

©Visit Bruges - Jan Darthet

Soms lijkt de toekomst op een donkere wolk...

Soms lijkt de toekomst op een donkere wolk. Het leven op aarde zou weleens onoverkomelijk moeilijk kunnen worden. Klimaat, vluchtelingen, toenemende ongelijkheid, extremisme, artificiële intelligentie … het kan verlammen, jazeker. De wereld verandert sneller dan ooit en dat maakt ons onzeker.

Maar is het ook niet eigen aan mensen dat zij zoeken naar uitwegen om de toekomst mee vorm te geven? Ervoor kiezen om veerkrachtig te zijn. Hoopvol blijven zonder de kop in het zand te steken. Zich niet laten meeslepen door gevoelens van machteloosheid en weerbaar in de wereld en het leven staan. Samen actief op zoek gaan naar oplossingen voor nieuwe vraagstukken.

Zinvol leven te midden van de uitdagingen

De editie 2024 van het ‘Babelatelier’ wil daartoe inspiratie brengen. Samen met een aantal sprekers gaan we op zoek naar wereld-, mens- en godsbeelden, levenshoudingen en actiemodellen die perspectief bieden. Het zal ons sterken om zinvol te leven te midden van de vele uitdagingen van vandaag en morgen.

Gastsprekers

- avond 1 (maandag 15 april): Ewoud Monbaliu en Inge Vermeire - workshop rond 'Actieve hoop'

- avond 2 (maandag 29 april): Lara Ferrante en Elze Vermaas (Oikos) - Degrowth

- avond 3 (maandag 13 mei): Danny Van De Velde - de moed om mens te zijn

- avond 4 (dinsdag 21 mei): Bea Cantillon - een rechtvaardige klimaattransitie?!

- avond 5 (maandag 3 juni) : Piet van Veldhuizen, over Grenzeloos God

Avond 1: Ewoud Monbaliu en Inge Vermeire - workshop in het kader van 'Actieve hoop'

Inge Vermeire en Ewoud Monbaliu zijn de in Vlaanderen stilaan bekende ambassadeurs van het gedachtengoed van ecofilosofe Joanna Macy. Samen met Chris Johnstone schreef deze Amerikaanse activiste met een eerbiedwaardige staat van dienst het boek ‘Actieve hoop’. 

Wie zich bewust wordt van de omvang van de uitdagingen waarmee we op wereldschaal worden geconfronteerd, kan wel eens worden overvallen door gevoelens van machteloosheid, frustratie en radeloosheid. De nood aan herbronning, inspiratie en verbinding dringt zich op. Om actieve hoop als levenshouding te ondersteunen ontwikkelt Macy in haar boek een ervaringsgerichte methodiek die inzichten combineert vanuit systeemtheorie, ecopsychologie en gedragswetenschappen. Ze integreert eveneens kennis en inzichten vanuit oude wijsheidstradities met een levensbeschouwelijk karakter.

Via hun workshop laten Inge (bio-ingenieur en natuurcoach) en Ewoud (sociaal ondernemer en procesbegeleider) ons op een actieve en ervaringsgerichte manier kennis maken met de methodiek van Joanna Macy. Samen organiseren ze tal van initiatieven en weekends rond haar werk en ze zijn beiden betrokken bij ‘Corporate Rituals’, dat ondernemingen en organisaties ondersteunt bij het ontwikkelen van een duurzame bedrijfscultuur via verbindende rituelen op maat.

Inschrijven?

Avond 2: Lara Ferrante en Elze Vermaas - DEGROWTH

Op maandag 29 april zijn Lara Ferrante en Elze Vermaas te gast in ons Babelatelier. Met het oog op onze toekomst zullen zij ijveren voor "DEGROWTH" of "OMGROEI".

Wie is er bang van degrowth? Alleen al de term jaagt rechtse opiniemakers en vermogensbeheerders de gordijnen in. Groei is de smeerolie van het kapitalisme. Als de economie groeit, dan gaat alles goed, zo leer je op school. Maar wat bedoelen we met groei? Moet alles zomaar blijven groeien tot in het oneindige? De klimaatcrisis laat zien dat oneindige groei op een eindige planeet onmogelijk is. Degrowth, of omgroei, biedt een alternatief. Een veelbesproken term, maar nog vaak verkeerd begrepen. Ontdek hoe een samenleving eruit kan zien die niet meer afhankelijk is van economische groei.

Lara en Elze brengen een wervend verhaal over minder privéjets, ongelijkheid, burn-outs en afvalbergen, maar ook over meer levenskwaliteit, tijd voor elkaar, duurzame spullen en een gezonde planeet. Anders gezegd, een goed leven voor iedereen binnen de grenzen van de planeet. 

Lara Ferrante en Elze Vermaas zijn medewerkers van sociaal-ecologische denktank Oikos en co-auteurs van Omgroei.

Inschrijven?

Avond 3: Danny Van De Velde - de moed om mens te zijn

Danny Van De Velde heeft een loopbaan achter de rug in het vormingswerk en het onderwijs, waarin hij achtereenvolgens docent hoger onderwijs, opleidingscoördinator en directeur was. Hij schreef eerder ‘Op de schouders van ouders’ en ‘De groep in actie’. Momenteel is hij als vrijwilliger sterk geëngageerd in TEJO Brugge.
Zijn nieuwste boek ‘De moed om mens te zijn’ is volgens Danny niet bedoeld als zelfhulpboek of een psychologische verhandeling, maar wil een ode zijn aan de levenskracht. Het gaat hem daarbij niet zozeer om de heldenmoed van mensen die grote, spectaculaire daden stellen. Liever richt hij zijn aandacht op twee vormen van moed die herkenbaar zijn voor elk van ons. 

Er is vooreerst de morele moed om juiste keuzes te maken, om op te komen voor wat je belangrijk vindt en het goede te doen. Want het goede komt niet vanzelf. Er is vervolgens de moed om staande te blijven in het leven te midden van alle uitdagingen en tegenslagen, maar ook kansen. Het leven omarmen, met het mooie én het lastige. Hier speelt zingeving een centrale rol. Hoe kan je in het reine komen met wat het leven je voorschotelt en welke sterke waarden geven richting aan je leven?
‘Angst maakt je vleugellam, maar moed geeft je vleugels’. Met inspirerende voorbeelden en verhalen, rake beschouwingen en praktische handvaten zet Danny Van De Velde ons op de goede weg.

Inschrijven?

Avond 4: Bea Cantillon - een rechtvaardige klimaattransitie?!

Het minste dat je van Bea Cantillon kan zeggen, is dat zij een voorvechter is voor kwetsbare groepen. Heel haar loopbaan staat in het teken van het bestrijden van armoede. Als professor aan de Universiteit Antwerpen, als directeur van het Centrum voor Sociale Ongelijkheid (Herman Deleeck), als politica, als voorzitter van  11.11.11 … heeft zij de armoede, de ongelijkheid en het sociaal beleid onder de aandacht gebracht. Het gaf haar een sterke reputatie in binnen- en buitenland, met eredoctoraten als gevolg. 

"Armoedebestrijding doe je niet met ditjes en datjes", legt ze uit. "Daar heb je een globaal beleid voor nodig, op zeer veel terreinen.“ Het ziet er nu naar uit dat het huidige klimaatbeleid de bestaande sociale ongelijkheden kan verergeren. Hoe kan je alle lagen van de bevolking meenemen in de transitie?

Inschrijven?

Avond 5: Piet van Veldhuizen - Grenzeloos God

Heeft God een toekomst?
Wat als we het Christelijke gedachtegoed niet angstvallig zouden afschermen van de (geestelijke) realiteit van vandaag? Wat als we het gesprek zouden aangaan en zelfs durven vooruitdenken en die hedendaagse realiteit zouden verder helpen?
Hoe zou het zijn als christenen het beste van dit oude gedachtegoed in gesprek zouden brengen met het heden, zodat het op verrassende en spannende manieren opnieuw gaat spreken?
Wat als de oude inhoud op een nieuwe, ongehoorde manier zou gaan stralen doordat de korsten van het traditioneel-mythisch denken eraf geborsteld zouden worden?
Wat als...?

In “Grenzeloos God” (of God 7.0) helpt Piet van Veldhuizen ons integraal religieus kijken naar God, mens en wereld.
Piet van Veldhuizen (1959) is protestants gemeentepredikant in Nederland en vertaler. In 2019 won hij de preekwedstrijd van “Liberaal Christendom” over lastige bijbelteksten. Hij vertaalde onder meer God 9.0; Grenzeloos God (van Tilmann Haberer) en werk van opperrabijn Jonathan Sacks.

Inschrijven?

Verloop van de avond

 • Korte introductie
 • Interview/lezing met/door gastspreker
 • Een belevingsmoment - om ook het hart aan bod te laten
 • Pauze met drankje (inclusief)
 • Workshop - actiever element van de avond met ruimte voor gesprek
 • Bar waar je gezellig kunt napraten 

Praktisch

Het Babelatelier vindt plaats op vijf avonden van april tot juni 2024, telkens van 19.30 tot 21.30 uur in Madeleine in Brugge (H. Magdalenakerk).

Data:

 • avond 1 (maandag 15 april): Actieve hoop, workshop met Ewoud en Inge Vermeire
 • avond 2 (maandag 29 april): Lara Ferrante en Elze Vermaas (Oikos), aandacht voor degrowth
 • avond 3 (maandag 13 mei): Danny Van De Velde - de moed om mens te zijn
 • avond 4 (dinsdag 21 mei): Bea Cantillon - een rechtvaardige klimaattransitie?!
 • avond 5 (maandag 3 juni) : Piet van Veldhuizen, over Grenzeloos God

Prijs per sessie: € 12 (sociaal tarief: € 6), inclusief drankje
Betaling ter plaatse: cash, via bankkaart of via payconic.

Prijs voor de hele reeks: € 55

Vragen? Contacteer Eline via eline@yot.be of GSM 0493/19 05 94.

Graag inschrijven.