Tijdens de zomer van 2022 werkte theoloog en choreograaf Sander Vloebergs aan een dansproject in de Magdalenakerk. Tijdens enkele bezoeken aan de kerk en de tuin (Magda's zomerbar) ging hij op zoek naar het verborgen verleden van Maria Magdalena, een heilige vrouw die Sander wou ontmoeten via zijn dansend lichaam.

Tijdens zijn dansexperimenten ging Sander graag in gesprek met zijn gasten om te praten over vrouwelijke heiligen, het lichaam en de dans in de kerk. Hij vertelde graag meer over zijn kunstonderzoek ter plaatse. Zo sprak hij onder andere met kunstenares Lies Daenen en interieurtarchitect Tom Callebaut.

Benieuwd naar de gesprekken? Beluister hier enkele audio-fragmenten! 

Abstract


Als mannelijke danser verkent Sander Vloebergs de potentie van vrouwelijke heiligheid in de hedendaagse samenleving, bemiddeld door de figuur van Maria Magdalena. Hoe ver kan het hedendaagse lichaam doordringen tot de essentie van een van de belangrijke christelijke figuren? Hoe kan dans helpen om vergeten elementen uit de christelijke traditie op te graven en tot leven te brengen?

In dit project heeft Sander de rol van Maria vertolkt. Tijdens 5 interventies in de Magdalenakerk in Brugge en in samenwerking met YOT vzw werd er bewegingsmateriaal en beeldtaal (artistieke theologie) opgebouwd die aan het einde van het project verwerkt werd tot een performance. 

Dansoptreden 'Tranenbruggen'

“Vergeef ons onze zorgen, Magdalena” 

Maria Magdalena is een boegbeeld van berouw en vergeving. Deze vrouw is de geschiedenisboeken ingegaan als zondares en profetes, prostitue en apostel. Vol overgave werpt ze haar blik neer en reikt ze met haar tranende ogen naar de voeten van haar Verezen Heer. Sindsdien beweegt ze verheven in de marges, verleidelijk glijdend tussen de versregels van het verleden. Wie is deze Magedalena-figuur die zo charmant haar gelaat verandert voor haar aanbidders? 

De dans keert terug naar de wortels van haar verhaal en geeft stem aan haar keuzes. In beweging vergleiden haar en mijn wezen en schreeuwt haar (be)rouw doorheen mijn lichaam. Een koor van onuitgesproken woorden weerklinkt als klaagzang van duizenden vrouwen. Ze bewenen de vergetelheid. Nu niet meer. Nooit meer. Vertrouw haar maar. 

Een terugblik door Sunity

Op 23 september 2022 gaf theoloog en choreograaf/danser Sander Vloebergs het beste van zichzelf in de dansvoorstelling: “Tranenbruggen: vergeef ons onze zorgen, Maria Magdalena”.
Sander verdiepte zich in de iconische figuur Maria Magdalena en dit resulteerde in een intense dansvoorstelling waar de vrouwelijke kracht van Maria Magdalena centraal stond. Maar ook confronteerde hij ons met de vraag in hoever de bekering van Maria Magdalena een zoveelste onderdrukking vormde om te conformeren (lees te overleven). De schijnbare tegenstelling tussen het aardse en het heilige binnen het archetype van Maria Magdalena fascineert velen onder ons. Sander experimenteert verder met deze dualiteiten en daarom kunnen wij zijn dansoptreden een werk in proces noemen

Andere videofragmenten vind je op ons Youtube-kanaal.

Biografie

Sanders kunst onderzoekt de relatie tussen lichamelijkheid, spiritualiteit en religie vanuit een positie als onderzoeker-danser. Hij focus op dans als methode om het lichaam opnieuw een plaats te geven binnen de theologie en de rituelen van de Katholieke Kerk. Rituele dansen verschijnen steeds vaker op artistieke podia. Nochtans staan choreografen weigerachtig tegenover christelijke referenties en blijft dansonderzoek onderbelicht binnen de theologie. Hij maakt van deze unieke gelegenheid gebruik om hybride vormen van performance te creëren die flucteren tussen danskunst, christelijk ritueel en tekstonderzoek. Vanuit dit creatieproces ontstaan nieuwe netwerken en vernieuwende inzichten over de aard van dans, theologie en religie. 

Na het afwerken van zijn dubbeldoctoraat in theologie en in literatuur over middeleeuwse mystiek, richt hij zijn aandacht op artistiek dansonderzoek. In zijn volgend projecten “De wolf van Gubbio”, “Opus Corporis” en “Magdalena” onderzoekt hij de bouwstenen van een danstheologie van de toekomst, met implicaties voor de christelijke vertelcultuur, de katholieke rituelen en de religieuze (lichaams)beeldtaal.  Zijn artistiek-theologische werk bevindt zich op het snijvlak van hedendaagse artistieke en religieuze gemeenschappen. In zijn laboratoria (ArtisticTheologyLab) creëert hij een omgeving waarbinnen geëxperimenteerd kan worden met innovatieve religieuze kunst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
 
 
“Mijn kunst onderzoekt de relatie tussen lichamelijkheid, spiritualiteit en religie vanuit een positie als onderzoeker-danser en focust op dans als methode om het lichaam opnieuw een plaats te geven binnen de theologie.”

Data

23/09/22 19.30 uur - 21.00 uur

Tranenbruggen: Vergeef ons onze zorgen, Magdalena