Madonna van de Tederheid

Je betreedt de KAMER MET DE MADONNA VAN DE TEDERHEID

Het schilderij van Jan De Wachter hangt al jaren in de doopkapel van de Heilige Magdalenakerk. Tijdens het project AGORA krijgt het een nieuwe locatie. De installatie met schilderij en soundscape realiseert een spirituele belevingskamer waar troost bron wordt van bezinning en gebed.

Heilige Maria, vol van tedere toewijding.
Gedenk dat nooit iemand tevergeefs
tot u zijn toevlucht nam, uw hulp inriep, om uw bijstand verzocht.
Vervuld van dat vertrouwen in u,
kom ik tot u, nader ik, sta ik smekend voor uw voeten.
O, Moeder van het vleesgeworden Woord,
versmaad mijn gebeden niet,
aanhoor mijn smeken
en wees mij genadig.
Amen

Vertaling van het Mariagebed, gebeden in het Russisch

Soundscape:
Sylvain De Bleeckere en Jan De Wachter (concept)
Alexander Knaifel (stem)
Mark Vercnocke (technische realisatie)

English

You enter the ROOM WITH THE MADONNA OF TENDERNESS

The painting by Jan De Wachter has been on display in the baptismal chapel of the Holy Magdalene Church for years. It has been relocated for the duration of the AGORA project. The installation with painting and soundscape creates a room for spiritual experience where consolation becomes a source of reflection and prayer.

Holy Mary, full of tender dedication,
remember that no one ever resorted to you or
requested your help or assistance in vain.
Fulfilled with that trust in you, I come to you,
 I approach, I stand beseeching at your feet
O, Mother of the incarnate Word,
Don’t spurn my prayers,
Hear my pleas
and be gracious.

Amen

(translation of the Maria prayer in Russian)

Soundscape:
Sylvain De Bleeckere and Jan De Wachter (concept)
Alexander Knaifel (voice)
Mark Vercnocke (technical realization)

Français

Vous entrez dans

LA CHAMBRE DE LA MADONNE DE LA TENDRESSE

Le tableau de Jan De Wachter, qui se trouvait depuis un certain temps dans le baptistère de l’église, anime ici, pour le projet AGORA, cette nouvelle location. L’ensemble de l’installation avec le tableau et le soundscape est source de consolation pour le visiteur, invité à la méditation et la prière. 

Sainte Marie, pleine de sollicitude tendre.
Souviens-toi que personne n’a jamais en vain
cherché refuge chez toi, a fait recours à toi, a fait appel à toi.
Plein de cette confiance en toi.
Je viens vers toi, je m’approche, je me trouve à tes pieds.
O, Mère du Verbe incarné,
ne repousse pas mes prières,
écoute moi supplier
et regarde moi avec clémence.

Amen

(traduction de la prière, récitée en langue russe)

Soundscape:
Sylvain De Bleeckere en Jan De Wachter (idée)
Alexander Knaifel (voix)
Mark Vercnocke (réalisation technique)

Deutsch

Willkommen im

ZIMMER DER MADONNA DER ZÄRTLICHKEIT

Das Bild von Jan De Wachter hängt seit vielen Jahren in der alten Taufkapelle dieser Magdalenenkirche. Das Projekt AGORA macht jetzt den hiesigen Raum frei für das Kunstwerk. Die Installation mit Bild und Soundscape bildet einen spirituellen Erfahrungsraum, wo Trost eine Quelle von Besinnung und Gebet wird.

Heilige Maria, voll der Zärtlichen Hingebung.
Gedenke dass nie jemand zu Dir vergeblich Zuflucht fand,
um Deine Hilfe betete, deinen Beistand ersuchte.
Vom Vertrauen zu Dir erfüllt
Komme ich zu Dir, nähere ich mich Dir, stehe ich flehend vor deinen Füssen.
O, Mutter des fleischgeworden Wortes
Verschmähe nicht mein Gebet,
höre mein Flehen
sei mir gnädig.

Amen

(Text des russischen Mariagebets)

Soundscape:
Sylvain De Bleeckere en Jan De Wachter (Konzept)
Alexander Knaifel (Stimme)
Mark Vercnocke ( Technik)

Español

Usted entra el

CUARTO CON LA MADONA DE LA TERNURA

La pintura de Jan De Wachter ya está muchos años en la capillo bautismal de la iglesia de S. Magdalena. Durante el proyecto de AGORA, recibe una destinación nueva. La installación con la pintura y soundscape realiza un cuarto de experimento donde el consuelo se hace fuente de reflexión y rezo.

Santa Maria, lleno de devoción tierno.
Recuerda que nadie nunca en vano
recurrió a usted, le pidio ayuda, le rogó auxilio.
Colmado de esa confianza en usted,
vengo hacia usted, me acerco, estoy delante de vuestros pies suplicando.
O, Madre de la Palabra hecha carne,
no desdeñé mis rezos,
escuche mis súplicas
y me perdone.

Amen

(Traducción del rezo de Maria, rezado en ruso)

Soundscape:
Sylvain De Bleeckere en Jan De Wachter (concepto)
Alexander Knaifel (voz)
Mark Vercnocke (realización técnica)