Structuur van de organisatie

YOT heeft het juridisch statuut van een Vereniging Zonder Winstoogmerk.

De Raad van Bestuur komt maandelijks bijeen:

Pieter Vandecasteele (voorzitter), Sabine Vanquaethem (secretaris), Patrick Perquy, Annemie Schreel, Sofie Verscheure, Jan De Vriese, Jessika D'haene, Maurits Delanote, Koen Dekorte, Koen Seynaeve. 

De Algemene Vergadering komt twee keer per jaar samen:

Pieter Vandecasteele (voorzitter), Sabine Vanquaethem (secretaris), Patrick Perquy, Annemie Schreel, Sofie Verscheure, Jan De Vriese, Jessika D'haene, Maurits Delanote, Koen Dekorte, Koen Seynaeve, Jan Tilleman, Geert Delbeke, Tom Callebaut, Inge Cordemans, Koen De Fruyt, Hendrik Opdebeeck, Hubert Sanders, Emmanuel Van Lierde, Wim Vandewiele, Maarten Van Steenbergen. 

Koen Dekorte (coördinator) en Fien Ingelbrecht (stafmedewerker) staan in voor de dagelijkse werking.

Voor het secretariaat kan YOT rekenen op Guido (boekhouding), Gunnar Goethals (voorraadbeheer), Renata Deloof (administratie), Tilly Tanghe (administratie).

Voor logistieke en technische ondersteuning zorgen Marc Vankerrebroeck, Luc Mus, Amaury Cogels, Annemie Schreel en Geert Delbeke

Concrete projecten worden opgevolgd door Renata Deloof (Babelatelier), Mips Meyntjens (interne coaching), Jeroen Claerhout (Agora, Open Kerken), Rudy Masschelein (stadsgieren) en Sylvain De Bleeckere (Agora).

Luk Ingelbrecht en Mips Meyntjens beheren het Fonds Vrienden van YOT.

Magali Liedts is vrijwilligerscoach en Patrick Perquy studeert voor YOT en is beschikbaar voor een gesprek.

Onze inhoudelijke werking kunnen wij aftoetsen bij  Koen De Fruyt, Filip Vandenberghe, Wim Vandewiele, Veerle Folens, Geert Delbeke.

Voor vertalingen kunnen wij beroep doen op  Stefaan Twomey, Hanne Deconinck, Geert Delbeke en Patrick Perquy.

Daarnaast zijn er vrijwilligers voor occasionele taken.