Met 'Bijbelse Tuinen' waagt YOT zich buiten het kerkgebouw. In de omgeving van de Magdalenakerk worden op zes verschillende locaties tuinen 'heraangelegd' die verwijzen naar een Bijbels tuinverhaal.  Diverse kunstenaars en scholen werkten mee aan de realisatie hiervan. 

Een viertalige brochure loodst de bezoeker via een parcours naar de tuinen. De tocht start in de kerk waar een enorme druppel - omgeven door zeven sferen - dreigt open te spatten op het stille watervlak.

Het parcours - kort voorgesteld

Verslag van het inspirerend gesprek met p. Johan Verschueren s.j. over Bijbelse tuinen en planten.