YOT biedt levensbeschouwelijke vorming aan. Het uitgangspunt van het luik 'Bijbels geïnspireerd vormingsaanbod' is dat de Bijbel een geseculariseerde lezing best verdraagt.

Sterker nog: het Bijbels geloofsverhaal wordt pas echt interessant voor ons, mensen van vandaag, wanneer we de Bijbel lezen met alle verworvenheden van de wetenschappen en onze moderne samenleving.

Deze uitzuivering zorgt voor een frisse en nieuwe kijk op de Bijbel als een boek dat kritisch omgaat met tal van maatschappelijke fenomenen, waaronder religies...

Maar de uitzuivering laat ons zelf ook toe om én mensen-van-vandaag én Bijbels geïnspireerd te zijn.

Een dergelijke analyse haalt ook de klassieke opdeling ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ compleet onderuit: veel mensen zijn immers bezig in de geest van het Bijbels visioen. De inzichten uit het boek zijn voor iedereen relevant. Of het nu gaat over onze eigen persoonlijke levenskeuzes of een maatschappelijk/politiek project voor een andere wereld.

Het Bijbels geloofsverhaal biedt een bijzonder perspectief op het leven. Het werkt emancipatorisch en maakt ons tot vrijere mensen.

Foto: Stilleven met Bijbel (1885) van Vincent van Gogh sluit hier perfect bij aan. In dat werk toont de schilder de BIjbel van zijn vader die predikant was, samen met zijn 'bijbel': La joie de vivre van Emile Zola. Bijbel en moderniteit. En de vraag of en hoe die twee zich tot elkaar verhouden.

Samenwerking

Bijbelse Leerhuizen is een vormingsproject van YOT vzw in samenwerking met Motief vzw. De werkgroep 'Bijbelavonden Roeselare' was dertig jaar actief met het organiseren van Bijbelse Leerhuizen en integreert nu haar expertise binnen YOT. Directe aanleiding voor dit initiatief was de wens om in de vieringen van De Lier de koppeling tussen liturgie en leerhuis te maken.

Deelnameprijs

De deelnameprijs is inkomensafhankelijk. We rekenen op een eerlijke solidariteit. Voor sommige reeksen vragen we enkel een vrije bijdrage. De deelnameprijs mag nooit een rem zijn voor deelname. Uw bijdrage is steeds bespreekbaar.

YOT kan haar werking enkel uitbouwen dankzij giften en een correcte prijspolitiek. Alle inkomsten worden geïnvesteerd in onze werking: een service naar de mensen en de samenleving.