Pastorie

De oude pastoriewoning naast de Magdalenakerk werd door YOT onder handen genomen en omgevormd tot een inspiratie- en ervaringsruimte, een oefenplek voor een brede groep mensen. De pastoriewoning krijgt zo een nieuwe maatschappelijke betekenis en vormt een tandem met de Magdalenakerk. Samen vormen ze 'Madeleine in Brugge'.

Met dit pilootproject biedt YOT een concreet antwoord op de vraag wat er met de 1200 pastoriewoningen in Vlaanderen kan gebeuren.
Naast de noodzakelijke herbestemmingen is dit een pleidooi voor de herwaardering van de publieke en spirituele functie van een 'pastorie'. 

Ruimtes, prijzen en voorwaarden

Ik wens de pastorie te gebruiken.