Steun jij ook goede doelen?

YOT laat zich moeilijk inpassen in de bestaande subsidiekanalen. Door een gift te doen, maak je voor ons het verschil en draag je daadwerkelijk bij aan het realiseren van onze missie.

Waarom YOT steunen?

  • Je vindt het belangrijk dat er oefenplekken voor levensbeschouwing ontstaan vanuit organisaties die het levensgevoel en de levensstijl mensen van vandaag aanvaarden en au sérieux nemen.
  • Je vindt het belangrijk dat we onderzoeken hoe de rijke erfenis uit de christelijke traditie van betekenis kan zijn voor het persoonlijk leven van veel mensen en kan bijdragen tot een warme, menswaardige samenleving, niet het minst voor jonge mensen en hun kinderen.
  • Je vindt het belangrijk dat een organisatie oog heeft voor de kwetsbare mens en opkomt voor een solidaire samenleving.
  • Je wil inzetten op samenwerken met een enthousiast, professioneel en vooral begeesterend team dat zich 200 procent geeft voor zijn missie.

Facts & Figures

  • Meer dan 47.000 mensen bezoeken jaarlijks onze projecten.
  • Meer dan 100 organisaties maakten dankbaar gebruik van onze diensten.
  • Jaarlijks organiseren we meer dan 20 vormingsactiviteiten.
  • 35 verschillende organisaties maken gebruik van 'In de nieuwe Pastorie.
  • 1.600 mensen lezen onze tweemaandelijkse nieuwsbrief
  • Publicaties over onze werking verschijnen in binnen- en buitenland.

Vriend van YOT worden?

Wil je wel van een fiscaal voordeel genieten? Schrijf je gift dan over naar het FONDS VRIENDEN VAN YOT, beheerd door de Koning Boudewijnstichting op rekening BE10 0000 0000 0404 ten name van de Koning Boudewijnstichting met als gestructureerde mededeling 016/0910/00095 .
 
Giften vanaf 40 euro (op jaarbasis) op rekening van de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).
 
Ook hier kan je kiezen voor een éénmalige gift of een doorlopende opdracht van (b.v. maandelijks) een kleiner bedrag.

Maak uw fiscaal aftrekbare gift rechtstreeks online over via deze veilige omgeving.

Wil je Payconic gebruiken? Scan dan volgende QR-code!

Nederlands:

Frans:

Duits:

Engels:

Een legaat ?

Neem YOT op in uw testament. Voor goede doelen zoals YOT is er geen erfbelasting

Voor meer informatie kan je terecht bij je notaris.

Werk je liever als vrijwilliger mee? Ontdek wat jij kan doen