Boek 'Stem die mij roept. Bijbels geloven met Patrick Perquy'

Patrick Perquy (1942-2018) was betrokken bij YOT tot aan zijn dood. Door zijn evangelische bezieling en grote betrokkenheid bij de medemens raakte hij vele harten. Na zijn uitvaart ontstond het idee om een boek te schrijven over hoe hij het Bijbels geloofsverhaal verstond. Zo kan ieder die het horen - lezen - wil verder, een leven lang.

Patrick Perquy

In 1966 werd Patrick Perquy tot priester gewijd. Drie jaar later begon zijn onderwijsloopbaan. Hij startte en steunde talrijke vernieuwende initiatieven, nam vrijmoedig mensen uit de maatschappelijke rafelrand op in zijn huis en gaf op eigenzinnige en profetische wijze gestalte aan zijn priesterschap.

Vanaf de zomer van 2004 tot twee weken voor zijn overlijden stuurde hij via e-mail wekelijkse ‘bijdragen’ naar een brede kring van geïnteresseerden. Deze teksten getuigen van een drievoudige belangstelling. De Bijbel lezen in confrontatie met de menswetenschappen en de seculiere samenleving, zoeken naar fundamenten voor een levende, zingende en zorgende gemeenschap, en vorm geven aan een liturgie die de sacramenten opnieuw laat dragen door het Godsvolk.

Te koop bij YOT

Het boek werd op 12 september 2020 voorgesteld in de Brugse Magdalenakerk. Bekijk hier de boekvoorstelling.

Redactie: Dennis Lenders (eindredactie), Jean Bastiaens (eindredactie), Michel Perquy, Paul Thoen, Geert Delbeke, Marc Lemiengre, Geert Van Coillie, Koen Dekorte.

Met bijdragen van Paul Thoen, Ann Opsomer, Dennis Lenders, Geert Delbeke, Annemie Schreel, Marc Lemiengre, Annemie Declercq, Geert Van Coillie, Geert Vervaecke, Kris Demeulenaere en Koen Dekorte.

Uitvoering: Paperback , 296 pagina's , 23,5 x 14,5 cm
Uitgeverij Halewijn - ISBN: 9789085285854

Te koop bij YOT voor € 24,95 (= winkelprijs). Kom langs In de Nieuwe Pastorie (Stalijzerstraat 19 te Brugge T 050 33 68 18) en vraag naar Antoon of bestel hier het boek.

Een recensie van het boek vind je hier

www.patrickperquy.be

De website www.patrickperquy.be werd opgericht ter nagedachtenis van de Brugse priester-leraar Patrick Perquy en gelanceerd in het kader van de publicatie van Stem die mij roept (Halewijn, 2020).

Tot kort voor zijn overlijden stuurde Patrick ieder weekend een ‘bijdrage’ naar een trouwe schare lezers. Het boek neemt deze ‘bijdragen’ centraal en verkent ze vanuit verschillende invalshoeken, even gevarieerd en verrassend als de denksporen waarin Patrick zo graag vertoefde.

Maar omdat een boek – hoe rijk en divers ook – altijd een afgewerkt en afgesloten product vormt, willen we de rijke schat aan wekelijkse teksten ‘druppelgewijs’ voor de geïnteresseerde lezer openstellen, in de hoop dat hij of zij zelf een weg vindt in de vele prikkelende en uitdagende gedachten en reflecties van Patrick.