De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van de menselijke beschaving. Die invloed is ook merkbaar in onze taal, in uitdrukkingen en spreekwoorden die we ook vandaag nog gebruiken. En die taal geeft richting aan ons voelen, denken en handelen.


In het Babelatelier leggen we enkele zegswijzen onder de loep. In welke context kwamen ze tot stand? Wat is hun oorspronkelijke betekenis? Is die betekenis door de tijdsgeest veranderd? We komen samen tot verrassende inzichten.

Voor wie?

Iedereen die meer wil weten over de Bijbel en die zijn eigen denken wil doorbreken en verruimen. Voorkennis of een of andere vorm van geloof is zeker geen vereiste.

Verloop

Er wordt telkens een voorzet gegeven met een inbreng van een inleider én een tekstfragment. We gaan daarrond met elkaar in gesprek. 

Praktisch

Maandelijkse bijeenkomst op maandagavond van oktober tot juni, telkens van 20 tot 22 uur

Locatie: In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 19 in Brugge

Bijdrage per sessie: 8 euro of 4 euro voor wie krap bij kas zit. Wie intekent voor alle sessies betaalt 64 euro (of 32 euro). Betaling cash ter plaatse. 

Vooraf inschrijven is vereist. Intekenen kan voor elke sessie apart. Elke avond staat zo op zichzelf.

Voor meer info kan je terecht bij Renata Deloof: 0486 10 96 19 of via info@yot.

Data

06/10/16 - 12/06/17

Babelatelier (volledige reeks)

12/06/17 20:00 - 22:00

Het land van melk en honing (Deuteronomium 30) – Jean Bastiaens

15/05/17 20:00 - 22:00

De laatsten zullen de eersten zijn (Lucas 13, 30) – Koen Dekorte

24/04/17 20:00 - 22:00

Je talenten gebruiken (Matteüs 25) – Patrick Perquy

13/03/17 20:00 - 22:00

Een farizeeër zijn (Matteüs 23) – Jean Bastiaens

06/02/17 20:00 - 22:00

Geloof, hoop en liefde (1 Korintiërs 13, 13) – Koen Dekorte

09/01/17 20:00 - 22:00

De vinger op de wonde leggen (Johannes 20, 26-19) – Patrick Perquy

05/12/16 20:00 - 22:00

Oog om oog, tand om tand (Matteüs 5,38-42) – Jean Bastiaens

07/11/16 20:00 - 22:00

Een salomonsoordeel (1 Koningen 3, 16-28) – Koen Dekorte

03/10/16 20:00 - 22:00

Een lust voor het oog (Genesis 3, 6) – Patrick Perquy