YOT-b wil deze zomer aan een ruim publiek een vraag stellen bij het kerkgebouw. Enerzijds worden vanuit de publieke opinie en de politiek meer en meer vragen gesteld bij de 'leefbaarheid' van het kerkgebouw. Ondanks deze crisis is het kerkgebouw ook altijd de plek geweest waar de bezoeker met zijjn levensvragen terecht kon. Verder lijkt het kerkgebouw ook gedeeltelijk te ontsnappen aan de cultuur, zodat het een plek is waar die cultuur en de mens kritisch wordt bevraagd.

Het kerkasiel van de laatste weken voor de mensen zonder papieren toont aan dat het gebouw de functie vervult als vraagbaak voor de normen en waarden van onze samenleving.

YOT-b laat deze zomer 's avonds een groot vraagteken projecteren op de kerktoren.

Bekijk de conceptnota