De leesclub “Samen een interessant boek lezen” biedt de kans om een boek onder de knie te krijgen, dat de moeite waard is om voor jezelf of met anderen uit te diepen. In het voorjaar 2019 staat “Het boek van vreugde” met de Dalai Lama, aartsbisschop Desmond Tutu en Douglas Abrams (uitg. Harper Collins, in de boekhandel te koop) op het programma.

De Amerikaanse journalist Douglas Abrams, bevriend met beide geestelijke leiders, kon hen voor een meerdaagse ontmoeting bijeenbrengen in Dharamsalah, in Noord-India de woonplaats van de Dalai Lama. Abrams brengt daarvan in dit boek een deskundig en vlot geschreven verslag. Desmond Tutu is de anglicaanse aartsbisschop-emeritus van Zuid-Afrika. Hij was een boegbeeld van de strijd tegen apartheid. Hij zat de verzoeningscommissie voor na de vrijlating en het aantreden van Nelson Mandela. Thema van de gesprekken is de vreugde en alles wat daarmee positief en negatief samenhangt.

Werkwijze van de leesgroep: per beurt wordt een portie tekst voorbereid. Met de groep vragen we eerst: wat zegt de tekst hier? Daarna wordt vrij van gedachten gewisseld.

Praktisch

De leesclub vindt plaats op vrijdagochtend van 10.30 uur tot 12 uur In De Nieuwe Pastorie, bij de Magdalenakerk, Brugge.

Data van groep A: 22 febr. - 8 en 22 maart - 5 april en 26 april - (hier 3 weken tussen) 10 mei

Data van groep B: 1 en 15 en 29 maart - 12 april - (hier 3 weken tussen) 3 en 17 mei

Aantal deelnemers: Er zijn nog enkele plaatsen vrij, twee in groep A, en 4 in groep B.

Moderator is Geert Delbeke.

Bijdrage: 20 euro (verwarming en drank) voor de hele reeks.

Iets voor jou? Stuur een e-mail naar geert.delbeke@telenet.be of bel hem op 050 33 48 81

Data

01/03/19 10u30 - 17/05/19 12u

Leesgroep B "Het boek van vreugde

22/02/19 10u30 - 10/05/19 12u

Leesgroep A "Het boek van vreugde"