In de laatste maanden werden we preventief gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep, zijn we nog aan het bekomen van de ramp in Haïti, de gasexplosie in Luik en het treinongeval in Buizingen. 
Minder in de picture komt het angstwekkend aantal zelfdodingen in onze streken en scholen. 
Toch gaat het hier ook om een maatschappelijke en persoonlijke catastrofe.

Wat kan, vanuit onze Bijbelse inspiratie, een antwoord zijn naar (jonge) mensen in een samenleving met een sluipend gevoel van zinloosheid?

YOT vzw organiseert op witte donderdag 1 april 2010 een nachtwake in de Magdalenakerk.

Met ons initiatief willen we ons richten naar alle scholen in het Brugse. De doelgroep zijn leerlingen en leerkrachten van 3de graad secundair en het hoger onderwijs, maar uiteraard is iedereen welkom.

Met deze nachtwake willen we de dood helpen tegenhouden, tegen het cynisme in dat 'het gebeurt, en we er niets aan kunnen doen'. Dit initiatief sluit aan bij een lange traditie, die voldoende spirituele zuurstof biedt en zo maatschappelijk relevant is. We waken de ganse nacht of een deel van de nacht en laten het verdriet en de rouwverwerking na een zelfdoding expliciet aan bod komen.

We starten om 20.00 uur. Het streefdoel is om elk uur een korte input te voorzien, gevolgd door een langere stilte; de laatste 10 minuten van dat uur voorzien we dan de mogelijkheid van ‘komen en gaan’.

LEES de oproep naar scholen en organisaties

BEKIJK de uitnodiging voor de nachtwake met programma