Het Vlaamse kerklandschap vertoeft vandaag in een onzekere tijd, waarin zekerheden uit het rijke verleden in sneltempo wegvallen en vertroebelen. De schaarste aan menselijk, financieel en spiritueel kapitaal is veeleer norm dan uitzondering. Het vormt dan ook een bron van vertwijfeling en leidt vaak tot het terugplooien op datgene wat nog rest of zeker lijkt. De verhaallijn van de Vlaamse kerk laat zich gemakkelijker vertellen met woorden als depressie, afbouw en crisis, dan met die van hoop, opportuniteiten en innovatie. De vraag is nu of dit een tijd is om twijfel te laten zegevieren, of net een momentum om initiatief te nemen?

Ecclesiopreneurship trekt integraal de kaart van het (terug) durven initiatief nemen. Het beklemtoont een ondernemende kijk op de pastorale dimensie van kerkontwikkeling. Deze benadering sluit dan ook nauw aan bij de inductieve methode van ‘zien-oordelen-handelen’, die eigen is aan de katholieke traditie, en in de afgelopen twee eeuwen vele gelovigen en religieuzen motiveerde om met weinig middelen initiatief te nemen en betekenisvol te zijn in kerk en samenleving.

De ecclesiopreneur is een expert in het omgaan met onzekerheden, experimenteert op kleine schaal, werkt co-creatief samen, brengt schaarse middelen samen, laat falen toe en durft ook kritisch lessen te trekken uit datgene wat zij of hij onderneemt.

Op deze studiedag verkennen we ecclesiopeneurship als toekomstgerichte piste. Florian Sobetzko, senior researcher aan het Zentrum für Angewendte Pastoralforschung (ZAP) Bochum en pastoraalreferent bij het bisdom Aken, zal het concept en het werkterrein van ecclesiopreneurship als expert toelichten.

Johan Verstraeten en Anne Vandenhoeck zullen hierop reflecteren, en vanuit hun vakdomein nagaan welke pistes vanuit deze benadering mogelijk zijn voor de kerk in Vlaanderen. In de namiddag worden enkele workshops aangeboden die handvaten en good-practices aanreiken om ecclesiopreneurship in praktijk te brengen.

Datum

Vrijdag 8 maart

Locatie

Voormiddag: Hof Bladelin (Naaldenstraat 19, Brugge) |

Namiddag:  Magdalenakerk & ‘In de Nieuwe Pastorie (YOT)’ (Stalijzerstraat 19, Brugge)

Programma

09u30: Onthaal en koffie
10u00: Inleiding door Wim Vandewiele
10u15: Ecclesiopreneurship door Florian Sobetzko (Engelstalige lezing)
11u00: Ecclesiopreneurship & leiderschap door Johan Verstraeten
11u30: Ecclesiopreneurship: pastoraaltheologische pistes door Anne Vandenhoeck
12u00: Vragen en discussie
12u30: Lunch
14u00: Workshop 1 – keuze uit 3 workshops

  1. The Ecclesiopreneurship Canvas door Florian Sobetzko (Engelstalig)
  2. Commons als samenwerkingsvorm voor lokaal ondernemerschap door Geert Sturtewagen
  3. Trialoogmodel: inspiratie vanuit YOT en Symposion door Sofie Verscheure, YOT - Labo voor Levensbeschouwing

15u00: Workshop 2 – keuze uit 3 workshops

  1. The Ecclesiopreneurship Canvas door Florian Sobetzko (Engelstalig)
  2. Commons als samenwerkingsvorm voor lokaal ondernemerschap door Geert Sturtewagen
  3. Trialoogmodel: inspiratie vanuit YOT en Symposion door Sofie Verscheure, YOT - Labo voor Levensbeschouwing

16u00: Slotbeschouwing en voorstelling nieuw boek Meerstemmig Kerkgebouw
16u15: Receptie

Contact

Wim Vandewiele

Inschrijving

Inschrijven kan via https://theo.kuleuven.be/didache/ecclesiopreneurship/inschrijving/

Prijs

€25, leden van het Theologisch Forum en leden van Katechetika Plus betalen €20.
Gelieve dit bedrag te storten op BE60 7340 0666 0370, BIC: KREDBEBB op naam van KU Leuven.
Gelieve het gestructureerde nummer 400/0017/41288 en de naam van de deelnemer te vermelden.