Voor de 40-dagentijd - woestijntijd - werken drie kunstenaars, op initiatief van YOT, een gezamenlijk installatieproject uit dat ze als naam gaven:  'een grenzenloos glooien' . 

Geert Vermeire (het woord), Stefaan van Biesen (het beeld) en Jan De Wachter (de tafel).

Er is geen godsdienst waar de tafel zo'n centrale plaats inneemt als het christendom.  In de liturgie van de vasten viert de parochie rond deze tafel.  Ga op het houten plein in de kerk en bekijk deze bijzondere tafel, waar de aarde is opgetild, waar de weg wordt gebaand en gemeenschap wordt geboren.  Luister en kijk naar wat u op het scherm ziet en ... hoort.

Naar aanleiding van dit project was er een performance en ontstond er ook een boeiend schrijfgesprek over het binnenbrengen van kunst in een kerkgebouw en de verwachtingen van YOT hierbij. Lees hier de brief van Geert Vermeire n.a.v. een opmerking van de pastoor, alsook een reactie van Jan De Wachter.

De visie van de kunstenaars

De uitnodiging in de kerk

Data

Er zijn momenteel nog geen data beschikbaar.