Flanders Heritage Venue

De Magdalenakerk mag zich sinds juni 2021 ‘Flanders Heritage Venue’ noemen. Ze treedt daarmee toe tot het netwerk van meetinglocaties dat Toerisme Vlaanderen uitbouwt. De vele congreslocaties in erfgoedsites geven Vlaanderen een uniek profiel als meeting-bestemming. De Magdalenakerk en de twintig andere Flanders Heritage Venues worden communicatiegewijs verbonden als overkoepelend merk om deze meetinglocaties internationaal in de verf te zetten.

Het traject 'Beleving in meetinglocaties in erfgoed'

YOT volgde voor de Magdalenakerk met succes een intensief begeleidingstraject in 2019 en 2020. Erfgoed en beleving zijn belangrijke merkeigenschappen van Flanders Heritage Venues. Het is net de unieke beleving die een blijvende indruk maakt op congresorganisatoren en -deelnemers. Tijdens het begeleidingstraject adviseerden externe deskundigen YOT om een belevingsgerichte, creatieve surplus op maat te realiseren, op basis van erfgoedwaarde.

Het traject resulteerde in een strategisch belevingsconcept: ‘a little piece of heaven’.  Het omvatte ook een analyse van de customer journey in de meetinglocatie. Daarnaast werden creatieve voorstellen uitgewerkt om de uitgedachte beleving te realiseren.

Lees hier de conceptnota van het juryrapport.

Buitenbeentje onder de 'Flanders Heritage Venues'

Toerisme Vlaanderen: “De Brugse Magdalenakerk is iets van een uitbijter onder Flanders Heritage Venues. Maar zoals vaak het geval is met atypische locaties, zal deze locatie meteen de harten van uw afgevaardigden stelen. De kerk is een lab voor levensbeschouwing, met niet alleen ruimte voor religieuze diensten maar ook voor hedendaagse kunst, een uitstekende koffiebar en zelfs een schommel – en dat niet alleen voor de kids! Ook wetenswaardig: de Magdalenakerk is een 'ecokerk' en wordt verwarmd met groene hernieuwbare energie”.

Ongebaande wegen

De samenwerking met Toerisme Vlaanderen laat toe verbindingen te realiseren met sectoren waar zingeving en spiritualiteit op het eerste zicht minder aan de orde zijn. Daarom heeft dit project een hoog labo-gehalte. Door het aantrekken van (internationale) waardengedreven organisaties en congressen worden we uitgedaagd in professionalisering én een kwalitatieve, laagdrempelige vertaling van het christelijk erfgoed. De erkenning is een extra troef en stimulans voor de verdere ontsluiting van kerk en pastorie. Het versterkt ook de verankering met het stadsweefsel, de overheden en diverse partners.

Waarom de visie van Toerisme Vlaanderen aansluit bij de visie van YOT.

Meer info over de Brugse Magdalenakerk