Stadsgieren - een waargebeurde vertelling

Stadsgieren is een eigentijds sprookje geschreven over de veelkleurigheid van de moderne stad en de onderstroom van alle dingen.

Stadsgieren werd geschreven door Rudy Masschelein (leerkracht godsdienst en geschiedenis) in samenwerking met YOT en is verschenen bij uitgeverij Het Punt. Het boek telt 202 pagina's en is te verkrijgen bij YOT aan de prijs van 17 euro. Bestel jouw exemplaar via info@yot.be

Over het boek

Stadsgieren vertelt het verhaal van een volk dat op drieste manier een vreemde stad probeert in te nemen. Telkens opnieuw stellen ze echter vast dat hun oorspronkelijk stoere voornemens op niets uitdraaien. Met vallen en opstaan probeert het volk de juiste balans te vinden tussen begrijpen en loslaten, tussen overzicht en deemoed, tussen vertwijfeling en zekerheid.

Via een ongewone verhaallijn en duistere karakters probeert Stadsgieren de lezer te bevreemden. Het verhaal bevat een proloog en vier delen van 12 hoofdstukken (in totaal 48 hoofdstukken). Elk deel wordt door een inleidend gedicht voorafgegaan.

Het verhaal Stadsgieren

  • slaat de brug tussen traditie en vernieuwing. De poëtische tekst bevat indirecte verwijzingen naar onder meer Genesis, Exodus, La Divina Commedia en de bolero van Ravel.
  • draagt de verhaaltraditie een warm hart toe. In tegenstelling tot een leer of theorie doet een verhaal recht aan de vrijheid van de lezer, die de vertelling op eigen wijze kan interpreteren. Stadsgieren brengt zo op een ongedwongen manier het thema levensbeschouwing ter sprake.
  • kan geïntegreerd worden binnen elke lescontext. Het verhaal kan aangebracht worden binnen verschillende vakken (godsdienst, Nederlands ... ).

Activiteiten op basis van het verhaal

  • een podcast stadsvluchten: (permanent beschikbaar) een digitale verhaalervaring met fragmenten uit onder meer de stadsnovelle Stadsgieren.
  • een narratieve geocache (permanent beschikbaar):
    ga op zoek naar schatten én ontdek enkele cruciale fragmenten uit ons verhaal
    voor deze cache dient u te beschikken over een smartphone en oortjes/hoofdtelefoon
  • Stadsuilen (volgende editie april 2022): een nocturne waarin YOT de mensen wil doen eten, drinken en dromen van verhalen (in samenwerking met FMDO).