Religieuze kunst heeft een eeuwenoude geschiedenis: ze gaat terug tot Plato en Thomas van Aquino, die schoonheid, waarheid en goedheid beschouwden als een drie-eenheid. Maar sinds de moderniteit hebben zowel kunst als spiritualiteit een grondige evolutie gekend en zijn ze hun eigen weg gegaan.
De vraag rijst of er vandaag nog een dialoog mogelijk is tussen beide en waaruit die dialoog dan zou bestaan. Is er in de hedendaagse kunst nog ruimte voor spiritualiteit? En staat de hedendaagse spirituele beleving open voor esthetische ervaringen? Hoe krijgt die dialoog vorm in concrete toepassingen zoals architectuur, muziek, schilderkunst of film? Maar ook: kan kunst een perspectief en zelfs heling bieden aan de zoekende mens, aan de mens in nood?

Denkend Geloven stelt in vier lezingen de blik op scherp: wat betekenen kunst en spiritualiteit voor elkaar in de 21e eeuw?

Op dinsdag 26 maart geeft YOT-coördinator Koen Dekorte een lezing over film als spiritueel glasraam van deze tijd.

In de intieme duisternis van de bioscoop zijn we getuige van de scheppende kracht van het licht. De grote filmkunstwerken van vandaag zijn bijzonder spiritueel: ze openen perspectief, stellen verdiepende vragen en bieden een ruimte van antwoord door het leven zelf te tonen. We bekijken een aantal filmfragmenten die behoren tot de top van de hedendaagse filmkunst en moeten vaststellen dat alle commentaar daarbij lastig is. Zouden we niet beter zwijgen? Toch niet. Woord en beeld vormen een krachtige tandem die onze horizon kan verruimen. Film is pure levensbeschouwing.

Waar

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk 
Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk

Wanneer

DINSDAG 26 maart 2019 van 19.30 tot 21.30 uur

Prijs en inschrijving

€ 10,0

Naar de inschrijvingsmodule