De leesgroep “Samen een interessant boek lezen” biedt de kans om een boek onder de knie te krijgen, dat de moeite waard is om voor jezelf of met anderen te uit te diepen. In het voorjaar 2018 staat het boek "Mag God nog. Een vrijzinnige, een christen en een moslim in gesprek" op het programma.

Inhoud

Op de kaft: "Een bekende christen, een moderne en mondige moslim en een vooraanstaande Nederlandse vrijzinnige worden door Lisbeth Imbo aan de tand gevoeld." Thema's: de verhouding van religie met de samenleving, religieuze praktijk, het lichaam, wetenschap, verlichting, normen en waarden.

Werkwijze

Per beurt wordt een hoofdstuk voorbereid. Met de groep vragen we eerst: wat zegt de tekst hier? Daarna wordt vrij van gedachten gewisseld.

Data 

De leesgroep vindt plaats op vrijdagochtend 23 februari - 9 - 23 maart - 20 april - 4 - 18 mei, telkens van 10.30 uur tot 12 uur in In de Nieuwe Pastorie, Brugge. Moderator is Geert Delbeke. Vrije bijdrage voor verwarming en drank.

Mocht de vrijdagochtend slecht uitkomen voor mensen aan het werk, dan kan op dinsdagavond een extra leesbeurt worden gepland.