Wie, wat, waar en hoe is God voor ons? 

Omdat we ruimte willen houden voor het onvoorziene, voor wat zich aandient, hadden we de laatste avond nog niet ingevuld. We vertrouwden er op dat de dynamiek die ontstond doorheen de avonden zou leiden tot een zinvolle invulling van de laatste avond. Is dat niet de kern van spiritualiteit?

Ondertussen suggereerde één van de deelnemers van het Babelatelier om Henk Opdebeeck te vragen om te getuigen want, hij heeft écht wel iets te vertellen!

Henk Opdebeeck groeide op rond de Magdalenakerk. Tussen de hoge bomen van het Astridpark leerde hij als kind fietsen en de natuur koesteren. Het geroep van gedetineerden dat weerklonk uit de toen nog daar aanwezige gevangenis, maakte hem gevoelig voor het totaal andere in de medemens, maar ook in zichzelf. Hij werd hoogleraar filosofie aan de Universiteit Antwerpen via een doctoraat economie. Henk gaf les en publiceerde over zingeving in economie, technologie en ecologie vanuit een fascinatie voor het transcendente. Bij de trappisten van Zundert leerde hij met zijn vrouw meditatie ontdekken, toen die in verwachting was van de eerste van hun vier kinderen. Ook nu hij kleinkinderen heeft, blijft meditatie naast mantelzorg, natuur en maatschappelijke betrokkenheid, het hart van zijn dagelijks bestaan.

Meer info