Madeleine in Brugge

Bij Madeleine in Brugge is inspiratie een werkwoord. Er is tijd en ruimte voor speelse en verrassende prikkels, voor verstilling en vertraging, voor ontmoeting en verbinding
en voor maatschappelijk engagement.

We bewegen ons vanuit het christelijke verhaal en openen ons voor een nieuwe beleving. Daarmee wagen we ons aan de toekomst.

Madeleine in Brugge' is de naam voor de site van de H. Magdalenakerk en de PastorieYOT vzw is werkzaam op deze site. 

Wij stellen ons de vraag: Hoe kunnen we het religieus patrimonium meer afstemmen op de spirituele noden van vandaag? We spreken dan ook niet van een herbestemming, maar wel van herstemming van de kerk en pastorie.

Dat zoeken vertaalt zich in tal van activiteiten en projecten rond zingeving en spiritualiteit.

©Foto: Johan Rosseel

Meer weten over de H. Magdalenakerk?

Meer weten over de Pastorie?

Wens je de locatie te gebruiken? 

Volg ons op Facebook of Instagram